Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tổ Chức Sự Kiện TH – Hải phòng

Điện thoại: 0965682607

Email: buiducduoc12@gmail.com

Webstie: tochucsukienth.com

Địa chỉ bản đồ: